Nước sông Nhuệ, sông Đáy ô nhiễm báo động cấp 2

Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam vừa phát đi thông báo: Nguồn nước sông Nhuệ - sông Đáy đoạn chảy qua địa bàn Hà Nam đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, nguyên nhân do nguồn nước thải từ phía Hà Nội đổ về.