Nữ vận động viên lần đầu thấy Mặt Trời sau 500 ngày sống trong hang sâu

Một nữ vận động viên Tây Ban Nha đã lần đầu tiên nhìn thấy Mặt Trời vào hôm 14/4, sau 500 ngày sống trong hang sâu, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.