Nông trại trồng cây bằng không khí, tiết kiệm nước đến 90%

Một trang trại khí canh ở Jordan đã trồng nhiều loại cây khác nhau mà chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ nước, hứa hẹn trở thành hình mẫu của ngành nông nghiệp tương lai.