Nông dân Đức kỳ vọng về thu nhập thứ hai từ pin Mặt Trời

Các tấm pin năng lượng Mặt Trời đang đem lại hy vọng cho người nông dân Đức vừa giúp tăng thu nhập vừa hỗ trợ tăng năng suất cây trồng.