Niêm phong một hiệu thuốc tăng giá bán khẩu trang tại Hà Nội

Công an phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã niêm phong hiệu thuốc Thiện Tâm trên đường Kim Giang vì hành vi tăng giá khẩu trang.