Những mối lo khi xảy cháy tại các chung cư hiện nay

Tại các chung cư hiện nay mật độ dân cư rất đông, tuy nhiên phần lớn người dân chưa biết hoặc chưa sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy được trang bị trong các tòa nhà. Bên cạnh đó, nhiều hệ thống PCCC không có hướng dẫn sử dụng rõ ràng, gây khó khăn cho người dân khi có tình huống cháy xảy ra.