Những hình ảnh đầu tiên về Rafah sau hai tháng bị Israel tấn công

Hai tháng trước, trước khi quân đội Israel tấn công Rafah, thành phố này là nơi trú ẩn của hơn 2 triệu người dân Gaza. Hiện nay, nơi đây là một thị trấn “ma” phủ đầy bụi, với những tòa nhà bị bỏ hoang, đầy vết đạn trên các bức tường và cửa sổ. Trong khu vực có nhiều đống đổ nát và rất ít thường dân còn ở lại.