Những con số giật mình về túi nilon

Trên một nghìn tỉ túi nilon được sử dụng mỗi năm và sẽ có thêm khoảng 2 triệu chiếc túi nilon đã được sử dụng trên thế giới sau khi đoạn video này kết thúc.