Podcast

Những chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 1/2024

Những chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 1/2024

Xin chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin Podcast của báo Tin tức. Bản tin hôm nay sẽ thông tin về những chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 1/2024.

- Từ 1/1/2024, giảm thuế giá trị gia tăng 2%.

- Từ ngày 15/1/2024, thực hiện quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ.

- Quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa.

- Sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí.

00:00 / 00:00
0:00