Những chính sách kinh tế - xã hội có hiệu lực từ tháng 6/2023

Tháng 6/2023 là tháng có nhiều chính sách mới đáng chú ý. Những quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt với sinh viên, người lao động thuê nhà, những chính sách mới về thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực; danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được; nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu… có hiệu lực từ tháng 6/2023.