Nhiều người dân chưa rõ thủ tục trong ngày đầu 'bấm biển số xe định danh' tại Hà Nội

Từ ngày 15/8, biển số đăng ký xe chính thức được cấp theo mã định danh cá nhân, nhiều người dân đã đến các điểm đăng ký xe ở Hà Nội để làm thủ tục.