Nhiều KOL, Tiktoker lan tỏa ‘người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’

Ngày 28/3, nhiều KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện livestream bán hàng tại chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.