Nhiều khu vực của Hà Nội ngập sau cơn mưa lớn

Cơn mưa lớn sáng ngày 28/9, đã làm nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nặng, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Có khu vực lượng mưa đo được lên đến 100 mm.