Nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa của Đoàn cứu hộ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Sau 7 ngày làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã đạt được những kết quả cao, nhận được nhiều tình cảm của Chính phủ cũng như nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.