Nhiều hộ kinh doanh ở phố cổ Thủ đô chủ động đóng cửa để phòng dịch COVID-19

Từ khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế tụ tập đông người, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để phòng chống sự lây lan của virus SARS-CoV-2, nhiều hộ kinh doanh trong khu vực phố cổ của Thủ đô đã chủ động đóng cửa, dừng các hoạt động kinh doanh.