Nhiều hình thức lừa đảo mạo danh Tổng cục Thuế

Tổng Cục Thuế vừa cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua tin nhắn, các trang web - app mạo danh cơ quan thuế đang có chiều hướng gia tăng mức độ, tần suất liên tục trong thời gian gần đây nhằm mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế hay trả tiền mua ấn phẩm pháp luật về thuế.