Nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp làng nghề

Trong cuộc đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp làng nghề ngày 5/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành của thành phố tập trung quyết liệt để giải tỏa những khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn của thực tiễn tại các làng nghề nhằm thúc đẩy làng nghề của Thủ đô hội nhập - phát triển - bền vững...