Cẩm nang sống

Nhiều cơ hội việc làm với ngành Tâm lý học Giáo dục

Nhiều cơ hội việc làm với ngành Tâm lý học Giáo dục

Tâm lý học Giáo dục là lĩnh vực thế giới đang coi trọng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực thì những ảnh hưởng tiêu cực đang tác động đến mỗi cá nhân, gây nên những khó khăn tâm lý, thái độ, hành vi lệch chuẩn ở một bộ phận người lớn và trẻ nhỏ. Cùng phóng viên báo Tin tức trao đổi với TS. Doãn Ngọc Anh, Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

00:00 / 00:00
0:00