Podcast

Nhiều bệnh viện phía Nam thiếu thuốc, bệnh nhi mắc tay chân miệng 'dồn' lên TP Hồ Chí Minh điều trị

Nhiều bệnh viện phía Nam thiếu thuốc, bệnh nhi mắc tay chân miệng 'dồn' lên TP Hồ Chí Minh điều trị

Theo thông kế của ngành y tế TP Hồ Chí Minh, 70% tổng số bệnh nhi tay chân miệng đang điều trị nội trú tại 4 bệnh viện tuyến cuối của TP Hồ Chí Minh là từ các tỉnh chuyển về. Ngành y tế nhận định, việc chuyển bệnh hàng loạt lên TP Hồ Chí Minh đã gây quá tải cục bộ tại các bệnh viện tuyến cuối của TP Hồ Chí Minh.

00:00 / 00:00
0:00