Nhật Bản giúp quản lý sông Mekong

Chiều 13/3 tại thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra lễ ký kết dự án Quản lý lũ lụt và hạn hán ở hạ lưu sông Mekong giữa Đại diện chính phủ Nhật Bản và Đại diện Ủy hội sông Mekong.