Nhật Bản chế tạo robot nhiều tay có thể đeo trên lưng

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát triển thành công robot gồm nhiều cánh tay máy có thể đeo trên lưng, được gọi là "cánh tay Jizai".