Nhật Bản bắt đầu thu phí túi ni-lông

Nhật Bản bắt đầu thu phí túi ni-lông phát cho khách hàng từ 1/7. Việc thu phí áp dụng ở tất cả các cửa hàng bán lẻ, bao gồm cả cửa hàng tiện lợi và siêu thị.