Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Giá sách giáo khoa sẽ giảm tới 24%

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhằm chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh, năm học 2024 - 2025, đơn vị này sẽ giảm giá sách giáo khoa của lớp 1 đến lớp 12.