Nhà máy Trung Quốc đưa linh vật World Cup 2022 đến với thế giới

Hoạt động kinh doanh của các nhà máy ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc gần đây đã khởi sắc nhờ World Cup 2022.