Podcast

Nguyên nhân người lớn mắc sốt xuất huyết thường nặng hơn trẻ em

Nguyên nhân người lớn mắc sốt xuất huyết thường nặng hơn trẻ em

Kết quả điều tra dịch tễ những năm gầy đây cho thấy tỷ lệ trẻ em và người lớn mắc bệnh và khả năng trở nặng bệnh là ngang nhau. Tuy nhiên, người lớn mắc sốt xuất huyết khi đến bệnh viện thì thường nặng hơn ở trẻ em.

00:00 / 00:00
0:00