Nguy cơ từ xu hướng tự chẩn đoán bệnh tâm thần qua Internet

Thay vì đến gặp các bác sĩ có chuyên môn, không ít người trẻ tuổi đã thông qua các nền tảng truyền thông xã hội như TikTok để tự chẩn đoán sức khỏe tâm thần của bản thân. Trào lưu này tiềm tàng nguy hiểm, khi người dùng thường nhận được thông tin sai lệch, dẫn đến tự chẩn đoán những tình trạng mà họ không mắc phải.