Nguy cơ tan rã Đồng bằng sông Cửu Long

Lượng phù sa đổ về mất dần đang đẩy Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đối mặt với nguy cơ tan rã do sự biến đổi của biến đổi khi hậu.