Người Việt tiêu thụ hơn 2 triệu máy điều hòa mỗi năm

Theo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công thương, hiện mỗi năm Việt Nam tiêu thụ hơn 2 triệu máy điều hòa, với lượng điện sử dụng chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tiêu thụ điện quốc gia.