Người Ukraine chuẩn bị đón Giáng sinh đầu tiên theo lịch mới

Người Ukraine đang chuẩn bị đón Giáng sinh đầu tiên theo lịch mới, thay vì lịch Julian truyền thống của Chính thống giáo Nga.