Người trẻ cần biết phát huy, đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

Chiều 19/12, trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, tổ Thảo luận số 7 với chủ đề “Sinh viên giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc” diễn ra tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực và đề ra được những mục tiêu, giải pháp cụ thể.