Người sở hữu 700 kỷ vật chiến tranh

Hơn 700 kỷ vật chiến tranh được ông thương binh Bùi văn Bình, ở thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ kỳ công sưu tầm. Ông hy vọng bảo tàng cá nhân của ông sẽ là nơi giúp các em học sinh hiểu hơn về lịch sử giữ nước của dân tộc ta.