Người nhập cảnh sẽ phải trả phí thực hiện cách ly

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý mở rộng thực hiện cách ly các cơ sở lưu trú có thu phí. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn gấp để thực hiện: Từ ngày 1/9/2020 thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở tất cả các nơi cách ly.