Người lao động vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

Những ngày này, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, nền nhiệt duy trì luôn ở mức cao, có thời điểm lên đến hơn 40 độ C. Nắng nóng đang trở thành áp lực không hề nhỏ đối với người dân lao động ngoài trời hay tại các làng nghề vào thời điểm này.