Người lao động có thể dùng chữ ký số đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Do thị trường lao động có nhiều biến động, dẫn đến số người mất việc làm, có nhu cầu hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần không giảm. Theo đó, để người lao động có thể hưởng BHXH một lần thuận tiện nhất, BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 3612 về quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần.