Người Hà Nội đón mùa đông

Không ít người cảm thấy khá thích thú dù mùa đông năm nay đến muộn hơn bình thường.