Người già chật vật vì không có lương hưu

Báo cáo quốc gia Việt Nam công bố mới đây, trong số 13,4 triệu người già, có khoảng 64,4% không có lương hưu và trợ cấp, phải sống dựa vào con cháu, người thân hoặc tiếp tục lao động mưu sinh.