Người dân Thủ đô mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài

Với quan niệm mua vàng vào ngày vía Thần Tài sẽ được tài lộc, may mắn cả năm, do đó, rất nhiều người, đặc biệt là những người làm ăn buôn bán đã đi mua vàng, vừa để tích trữ, vừa để cầu cho cả năm được rủng rỉnh về tiền bạc.