Người dân nhiều nước rộn ràng đón Tết Nguyên đán 2024

Năm nay, Tết Nguyên đán đã được tôn vinh rộng rãi hơn trên thế giới khi vào tháng 12/2023, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết lấy Tết Nguyên đán làm ngày nghỉ của Liên hợp quốc kể từ năm 2024.