Người dân hồ hởi đi đăng ký thẻ xe buýt miễn phí

Hàng nghìn người dân Hà Nội đã đến các trung tâm đăng ký thẻ sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng để làm thủ tục cấp thẻ miễn phí.