Người dân bức xúc vì chất lượng nước chung cư

Sống giữa thủ đô nhưng nhiều khu dân cư vẫn không được sử dụng nguồn nước đảm bảo tiêu chuẩn.