Người dân bức xúc đốt tàu khai thác cát sỏi

Một tàu của công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Toàn Thắng khi khai thác cát sỏi dưới dòng sông Gâm tại Tuyên Quang đã bị một số người dân đốt cháy.