Người dân Bến Tre bắt đầu chặt bỏ cây sầu riêng

Nhiều nhà vườn ở Bến Tre chặt bỏ cây sầu riêng để cải tạo đất, chuyển sang trồng lứa sầu riêng mới hoặc hoặc trồng giống cây khác do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đợt hạn mặn vừa qua.