Người bán hàng chính là ‘đại sứ du lịch’

Từ lâu nay, "hét giá" với khách du lịch là một "vấn nạn" của du lịch Việt Nam, chỉ một hành vi phản cảm của người bán hàng đã để lại ấn tượng xấu cho du lịch trong nước.