Ngưng thi hành quyết định cấm cho vay bất động sản tại Thông tư 06

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 10, trong đó ngưng hiệu lực thi hành một số điều khoản tại Thông tư 06 như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Những điều khoản của Thông tư 06 này đã có nhiều phản hồi thời gian qua từ phía doanh nghiệp bất động sản.