Ngừng cấp điện với trường hợp sử dụng điện không an toàn

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc thực hiện kiểm tra, rà soát an toàn sử dụng điện, an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn.