Ngư dân trúng luồng cá hơn 10 tỷ đồng

Ông Nguyễn Quốc Đồng, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn có một ngư dân trúng đậm luồng cá ngừ sau 6 chuyến đánh bắt cho doanh thu bán cá hơn 10 tỷ đồng.