Ngư dân thay đổi tàu cá thành tàu chở dầu trái phép

Tại vùng biển phía Nam, ngư dân đã thay đổi tàu cá thành tàu chứa dầu để hoạt động, thậm chí sang mạn dầu trái phép.