Ngọn đuốc Olympic lên thuyền buồm cổ, bắt đầu hành trình tới Pháp

Dự kiến, vào ngày 8/5 tới, thuyền buồm Belem sẽ tới thành phồ Marseille của Pháp và tại đây sẽ diễn ra lễ đón nhận ngọn đuốc Olympic.