Nghiên cứu ứng dụng nhận diện tài khoản thanh toán lừa đảo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường các biện pháp quản lý trong việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán nhằm ngăn ngừa việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán cho mục đích gian lận, lừa đảo, bất hợp pháp.