Nghiên cứu dơi để ngăn ngừa đại dịch

Trên đảo Luzon của Philippines, có một nhóm chuyên gia sinh học đang ngày ngày sinh sống với bầy dơi để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Tự gọi mình là “thợ săn virus”, đây là nhóm khoa học đang nỗ lực làm việc để giúp thế giới có thể dự báo trước những hiểm họa đại dịch trong tương lai.